Database Administrator

Voor de keten TG&R zijn we op zoek naar een Database Administrator met veel kennis van en ervaring met performanceanalyse en performanceoptimalisatie in een IBM mainframe omgeving (vanaf nu dba'er). We zoeken iemand die meerdere teams daarin kan coachen en begeleiden. Van de dba'er wordt het volgende verwacht:Hij of zij is een dba'er met diepgaande kennis van DB2 zowel op Mainframe als op z/OS, waarbij het volgende wordt verwacht:Ontwerpen en realiseren van performance verbeteringen op basis van specifieke performance requirements.Optimaliseren van de database voor overige functionaliteiten.Inzicht geven in de prestaties van de database.Uit kunnen voeren van performance analyses.Beoordelen en testen van de scripts voor releases.Uitvoeren van database compares.Uitvoeren van loads/unloads om bijvoorbeeld testsituaties snel te kunnen resetten.Kennis van z/OS.Kennis van stored procedures, WLM, CICS en RACF.Kennis van platformen zoals Linux, AIX, of iPAS strekt tot aanbeveling.Bijdragen aan het ontwerpen en uitvoeren van performancetesten.Overdragen van kennis op het gebied van performance analyse en optimalisatie aan applicatie ontwikkelteamsDe daadwerkelijke performance testen zullen soms ook worden uitgevoerd in de avonduren en/of het weekend.Achtergrond opdrachtDouane heeft ervoor gekozen om de voortbrenging van IT voorzieningen te organiseren op basis van SAFe en Agile principes. De voortbrenging van de Douane applicaties is georganiseerd in drie procesketens met in totaal 17 Agile teams. Het team Terra valt onder de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). Deze keten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de processen Binnenbrengen, uitgaan en proviand (BUP), Fysiek toezicht en reizigers (FT&R) en Risico en intelligence (R&I). Daarbij houdt team Terra zich vooral bezig met het onderdeel R&I. De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties in de keten TG&R vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn 5 multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner.Achtergrond: Vanuit DWU (Douane Wetboek van de Unie) en ontwikkelingen op het gebied van e-commerce wordt een aanzienlijke toename in het te verwerken berichtenvolume verwacht voor de Douane systemen. Om vast te kunnen stellen of deze verwachte aantallen verwerkt kunnen worden is een traject gestart om de performance van een aantal Douane IT-systemen te analyseren en waar nodig te verbeteren.
staffing groep
08-02-2021 00:00