Functioneel Ontwerper

In opdracht van IV Uitkeren dient voor een 2 tal nieuw ontwikkelde Informatiesystemen een Functiepunt analyse (FPA) producttellingen te worden uitgevoerd. De tellingen dienen te worden gedaan conform de telrichtlijnen van de NESMA 2.2. Voor deze opdracht is UWV dan ook op zoek naar een Senior Functioneel Ontwerper met uitgebreide kennis van en ervaring met FPA. Omdat de FPA telling in “Scope” moet worden vastgelegd is tevens kennis en ervaring met “Scope” bij opdrachtnemer een vereiste. Daarnaast heeft kandidaat de taak om een kwaliteitslag te maken in de functionele documentatie (oa FO’s, FUGEM en het datamodel) van deze 2 nieuw gebouwde informatie systemen. Naast bovengenoemde kennis en ervaring heeft kandidaat een grote mate van zelfstandigheid en resultaatgerichtheid. De ideale kandidaat is een teamplayer die gemakkelijk schakelt met verschillende teams en functionarissen als functioneel ontwerpers, beheerders en management. Hij/zij is vasthoudend en stressbestendig en kan uitstekend en op elk niveau van de organisatie (directie tot operationeel niveau) mondeling en schriftelijk communiceren.Wij verzoeken u alleen te reageren indien u voldoet aan de door ons gestelde eisen voor deze functie. Dit geldt, gezien de zelfstandige aard en zwaarte van de deze opdracht, ook zeker voor de eerder genoemde soft-skills.HoofdtakenAnalyseert en ontwerpt, op basis van functionele informatiebehoeften en technischesysteemvereisten, nieuwe complexe systeemcomplexen of past deze aan, inclusief het afstemmen van functionaliteit met de business en leverancier en totale keten naar het geautomatiseerde complex.Is verantwoordelijk dat ontwerp conform voorschriften vanuit de UWV architectuur, IT beleid, strategie en vastgestelde standaards wordt opgesteld. Draagt bij aan het vaststellen en implementeren van benodigde standaards vanuit het vakgebied.Stelt kwaliteitseisen vast ten aanzien van realisatie van het informatiesysteem. Kijkt daarbij ook naar de niet-functionele eisen die aan het informatie systeem worden gesteld.Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening,regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.Is verantwoordelijk voor het opstellen van informatieprocessen model (modelleert) voor complexe systemen.Bepaalt op basis van aantal functiepunten de omvang van de te bouwen modules en geeft input voor planning van de bouw aan project manager.Stelt samen met technisch ontwerpers het eisenpakket samen en bepaald voorwaarden voor realisatie van het ontwerp. Betrekt hierbij ook beheeraspecten.Begeleidt de verdere implementatie richting technisch ontwerpers en testers.Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering.Coacht en begeleidt junior en Medior functioneel ontwerpers.Coördineert in complexe projecten een functioneel ontwerp team.
staffing groep
08-02-2021 00:00