Senior Test Specialist 2FTE

Als senior test specialist maak je onderdeel uit van een DevOps-team dat gaat werken aan de realisatie van de Roadmap Registers. In deze meerjaren roadmap worden verschillende registers van IVO Rechtspraak gereed gemaakt voor digitale aansluiting op de primaire processen van diverse ketenpartners, zoals het CJIB, de Belastingdienst en de gemeenten. De data uit de registers kent een hoge maatschappelijke waarde en moet er uiteindelijk voor zorgen dat deze ketenpartners hun uitvoering richting burgers kunnen optimaliseren. De senior test specialist is mede verantwoordelijk voor het testen (en daarmee de kwaliteit) van de services en draagt bij aan het veilig ontsluiten van de data uit de registers.Hoofdtaken van de senior test specialist:Teststrategie uitwerken voor het testen van nieuwe functionaliteit;Testgevallen opstellen en afstemmen met stakeholders;Documenteren van bevindingen in Jira en Confluence;Inrichten en toepassen van geautomatiseerde testen;Analyses uitvoeren op services in een .Net omgeving op een containerplatform;Bevindingen afstemmen met de product owner, informatie analist / ontwerper en ontwikkelaars;Voorbereiden en begeleiden van gebruikerstesten. Achtergrond opdrachtAls test specialist maak je onderdeel uit van een DevOps-team dat gaat werken aan de realisatie van de Roadmap Registers. In deze meerjaren roadmap worden verschillende registers van IVO Rechtspraak gereed gemaakt voor digitale aansluiting op de primaire processen van diverse ketenpartners, zoals het CJIB, de Belastingdienst en de gemeenten. De data uit de registers kent een hoge maatschappelijke waarde en moet er uiteindelijk voor zorgen dat deze ketenpartners hun uitvoering richting burgers kunnen optimaliseren.Er wordt een nieuw DevOps team geformeerd om te werken aan de Roadmap. De verschillende registers kennen verschillende gereedheidsniveaus: de een is bijna klaar voor digitale aansluiting terwijl de ander nog een fikse technische upgrade nodig heeft. Dit team is niet alleen technisch kundig, maar is ook bezig met de processen, de dienstverlenging en de service rond de datalogistiek en -leveringen. In veel gevallen in co creatie en in samenwerking met interne stakeholders en externe ketenpartners. Deze interactie is essentieel voor het succes van de realisatie van de Roadmap Registers.Gedurende de realisatie zal er gebruik gemaakt gaan worden van innovatieve software. Hierdoor vindt o.a. continuous delivery plaats waardoor er continue een stroom van nieuwe features naar productie gaat en waardoor canary tests tot de mogelijkheden van het team behoren. Het DevOps team is niet alleen verantwoordelijk voor de realisaitie van nieuwe functionaliteit, maar ook voor het functioneren van het systeem in producie (applicatie-beheer, oplossen van events en incidenten).
staffing groep
08-02-2021 00:00