Coördinator Service Centrum gemeenten Inkoop, beheer, infrastructuur - 's-Gravenhage

HERCOR BV Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Coördinator Service Centrum gemeenten Inkoop, beheer, infrastructuurStartdatum: 1-4-2021Einddatum: 30-6-2021Uren per week: 40Optie: ja, 3maanden tot max 36Locatie: Den HaagIntake : 25-2-vanaf 14:30 tot 17:00 uurDe Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen.Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).Omschrijving van de opdrachtIn het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering voert VNG Realisatie regie op beheer van een aantal diensten ten behoeve van gemeenten. De coördinator is verantwoordelijk voor het structureren en de dagelijkse aansturing van de projecten voor Beheer en Onderhoud binnen het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur, welke ondergebracht zijn binnen het Servicecentrum gemeenten.1.1 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden· Verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en structurele bestendiging van het Service Centrum Gemeenten;· Opstellen van adviezen op bestuurlijk niveau· Aanspreekpunt voor de voortgang en status voor Regie op Beheer vanuit het Service Centrum gemeenten binnen het basisteam;· Zorgen voor de ontwikkeling van een gedragen jaarplan en planning voor de benodigde afstemming en middelen binnen de planning- en begrotingscycli van VNG Realisatie;· Samen met het team zorgdragen voor de afstemming met de vertegenwoordigers bij gemeenten en interne opdrachtgevers;· Adviseren over de (deel)projecten die nodig zijn om gemeenten op een goede manier te migreren naar een oplossing;· In samenspraak met het management opstellen van projectadviezen, inbeheernameprojecten en business cases voor het verhogen van de kwaliteit van de voortbrengingsactiviteiten;· Plannen en bewaken van de uitvoering van werkzaamheden en de te bereiken resultaten (tijd, budget, kwaliteit) en waar nodig interventies plegen;· Verantwoordelijk voor (kwartaal)rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten;· Coördineren en afstemmen met betrokken partijen op operationeel, tactisch en strategisch niveau;· Zorgen voor de toetsing van behaalde resultaten;· Borgen van de oplossingen en afspraken samen met contract management;· Adviseren over toekomstige projecten.Resultaat van de opdracht· Structurele borging van Servicecentrum gemeenten· Op basis van structurele borging adviseren aan het MT over inrichting en bemensing van het servicecentrum gemeenten· Organisatiemodel d.m.v. rollen, taken, bevoegdheden en processen borgen· Resultaten collectieve ICT contracten realiseren· Financiële resultaten conform budget realiseren· Rapportage aan lijnorganisatie en opdrachtgevers· Project management producten conform PRINCE2 en beheerproducten conform ITIL opleveren;· Dagelijkse aansturing van de activiteiten Regie op BeheerAanvraag eisen :· Afgeronde en WO-opleiding, ICT of Management, 10 jaar werkervaring op WO niveau• Uit CV blijkend bewezen trackrecord met contractmanagement, leveranciersmanagement en bidmanagement binnen het domein ICT en binnen het marktsegment gemeenten, zowel vanuit commerciële partijen als vanuit de overheid.• Aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met een collectiviteit van meerdere deelnemers binnen de overheid waarbij de deelnemers geen organisatorische of regionale binding hebben.• Minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen of samen met de gemeentelijke overheid.• Aantoonbaar 5 jaar ervaring , opgedaan in de afgelopen 10 jaar, met businessmanagement en productmanagement specifiek voor het gemeentelijke domein, zowel vanuit commerciële partijen als vanuit de overheid.• Aantoonbaar, in het CV, technische kennis van een breed spectrum aan ICT-diensten en middelen die in gebruik zijn bij gemeenten zoals beschreven in de GEMMA. Hieronder vallen minimaal datacommunicatie, devices, applicatieportfolio, landelijke diensten.CompetentiesDe functie vereist de volgende competenties, die worden getoetst in de (eventuele) gespreksronde:• Resultaatgerichtheid, Klantgerichtheid, Omgevingsbewustzijn• Samenwerken, Integriteit, Zelfontwikkeling, Analytisch vermogen, Communicatief vaardig (schriftelijk en verbaal),Besluitvaardig.1. Meer dan 8 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 15 jaar) op het gebied van advisering in complexe gemeentelijke (top)management) en bestuurlijke omgevingenTussen 8 en 9 jaar = 20 puntenTussen 9 en 10 jaar = 30 punten Meer dan 10 jaar = 50 punten2. Ervaring, aantoonbaar in CV en toetsbaar in gesprek,met het aansturen van complexe projecten in een continu veranderende omgeving en daarbinnen instaat om professionals aan te sturen waaronder bidmanagers, juristen, consultants,relatiemanagers, contractmanagers en beheerders;Tussen 5 en 7 jaar = 20 puntenTussen 7 en 10 jaar = 30 puntenMeer dan 10 jaar = 50 punten3. Recente (in de afgelopen 7 jaar) ervaring met het aansturen van verandertrajecten binnen de decentrale overheid.Tussen 3 en 5 jaar = 20 puntenTussen 5 en 6 jaar = 30 puntenTussen 6 en 7 jaar = 50 punten4. Kennis van processen rondom bezwaar en beroep binnen het gemeentelijk domein zodat ingeschat kan worden op welke momenten Beperkt, kan die processen ongeveer beschrijven, maar is niet goed de besluitvorming moet worden georganiseerd, toetsend in het gesprek;gevraagde inschatting te maken =10 puntenGemiddeld, kan die processen beschrijven en vanuit de theorie de gevraagde inschatting maken = 30 puntenRuimschoots, kan die processen beschrijven en op basis van kennis en ervaring de gevraagde inschatting maken = 60 punten5. Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) met het opzetten en begeleiden van Aanbestedingstrajecten, uiteengezet in de motivatiebrief.Gemiddeld, heeft daar actief aan bijgedragen = 25 puntenRuimschoots, heeft dat meermalen zelfstandig gedaan/begeleid = 55 punten6. Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) met het opzetten en begeleiden van outsourcingstrajecten als projectleider of programmamanager, uiteengezet in de motivatiebriefGemiddeld, heeft daar actief aan bijgedragen = 35 puntenRuimschoots, heeft dat meermalen zelfstandig gedaan/begeleid = 55 punten7. Kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gemeenten;Beperkt, heeft globale kennis = 10 puntenGemiddeld, heeft inhoudelijke kennis en kan globaal aangeven op welke wijze gemeenten vorm en inhoud geven aan digitale dienstverlening) = 35 puntenDiepgaand = heeft kennis en ervaring vanuit zowel het perspectief van leverancier als klant en kan duidelijk aangeven op welke wijze gemeenten vorm en inhoud geven aan digitale dienstverlening op de drie genoemde niveaus = 55 puntenAanvraag sluit op 22-2-om 10:00Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;- Motivatie;- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);- Uurtarief (indicatie);- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;- Onder vermelding van vacaturenummer: 902(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.HerCor BV, Hoek van Holland. John van Herp 0174-235150john@hercor.nlof klik direct hieronder op de knop Reageren
hercor
09-02-2021 12:00