Informatiemanager

De informatiemanager organiseert de vraagarticulatie richting leveranciers, beoordeelt deze, ook vanuit het RIVM brede belang, en zet opdrachten uit bij haar leveranciers. Vanuit de regiefunctie is de informatiemanager de verbindende schakel tussen interne klant en leverancier en participeert hij/zij in projecten met een aanzienlijke I-component. Dit kan zijn als gedelegeerd opdrachtgever en/of als adviseur van de stuurgroep. Hij/zij werkt (mee) aan het opstellen van RIVM brede kaders en richtli..
ictergezocht.nl
09-02-2021 07:03