(Project)Manager Netwerk Security

Is als Teammanager Datacenter Netwerk verantwoordelijk voor het leiden van 3 teams van Engineers op het gebied van : Security (o.a. Firewalls), Datacenter LAN/WAN en Services (Netscaler, Vasco, F5, Infoblox en Bluecoat).De aandachtsgebieden zijn:Leiding geven aan de 3 teams incl. P-verantwoordelijkheid/Beheer (monitoring beschikbaarheid, afhandelen meldingen, verwerken bevindingen audits, etc.).Security, Automation, Acceptatie omgeving en Optimalisatie van de productieomgeving.Doen uitvoeren van..
ictergezocht.nl
09-02-2021 18:08