Senior Inkoopadviseur 2fte

Als senior inkoopadviseur werk je binnen een informele, dynamische en politieke omgeving intensief samen met een diverse groep collega’s. Je bent oprecht nieuwsgierig en weet een connectie te maken met je collega’s. Je zit op de juiste momenten aan tafel met een manager of een expert in de uitvoering. Hierbij vind je continu de balans tussen het opbouwen en in stand houden van goede relaties en het behouden van een kritische en onafhankelijke opstelling.De afdeling bedrijfsvoering en inkoop van FEZ heeft per direct behoefte aan extra capaciteit. Vanaf 2020 wordt de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) van UBR ingeschakeld als ‘overloop’ voor de inkoopafdeling. Zij voeren de inkooptrajecten uit die generiek van aard zijn. De inkooptrajecten die specifieke kennis vereisen van de TK doen we met eigen inkopers. Er is momenteel capaciteitstekort vanwege:Vertrek senior inkoper (werving is gestart);Verhuizing naar B67;Voorbereiding Renovatie binnenhof;Inwerken nieuwe collega’s.Omschrijving uit te voeren werkzaamheden:Een Europese aanbesteding voor een parlementair onderzoek of een aanbesteding voor beveiliging van het de panden aan het Binnenhof, bij dit soort inkooptrajecten ben jij nauw betrokken. Jij pakt deze trajecten met beide handen aan en zet jouw expertise in om samen met collega’s tot het beste resultaat te komen. De dynamiek binnen de Tweede Kamer zie je rechtstreeks terug in je dagelijkse werk. Daardoor dien je vaak nieuwe prioriteiten te stellen.VerderGa je complexe Europese en (meervoudig) onderhandse inkooptrajecten uitvoeren, zowel binnen raamovereenkomsten als daarbuitenNeem je deel aan in interdepartementale aanbestedingstrajecten;Onderhoud je contacten met categoriemanagers binnen het rijk;Zorg je dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen binnen jouw diensten en heb je maandelijks accountgesprekken met de budgethouders;Maak je spend analyses en vertaalt deze naar noodzakelijke acties;Denk je actief mee over de ontwikkelingsrichting van de afdelingBen je sparringspartner voor de inkopers/contractbeheerders.
staffing groep
09-02-2021 00:00