Strategisch Adviseur

Hulp/ondersteuning met begeleiden van het transitieteam inclusief coördinatoren. Deze werkzaamheden zijn op strategisch niveau, te weten:Het uitwerken van het toekomstbeeld/visie/missie/routekaartVisie en missie. De huidige beweging geeft een uitstekende aanleiding om de visie en missie van de huidige administratieteams te actualiseren. Belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het Hoofd Bedrijfsvoering Privaatrecht om “het nieuwe te duiden en te positioneren”.Achtergrond opdrachtDoor het vertrek van een van de twee Teamleiders Administratie F&J, en in aansluiting op het lopende project 'Optimalisatie Werkprocessen' binnen de Administratie F&J, ontstaat deze opdracht. In lijn met de adviezen van de deelnemers aan het project “Optimalisatie werkprocessen”, is duidelijk geworden dat de administratieve processen vloeiender geordend kunnen worden en mogelijk beter aangestuurd kunnen worden door één en dezelfde teamleider. Dit komt de samenwerking ten goede en verkleint de kwetsbaarheid. De komende periode nemen we de tijd om de mogelijkheden van meer integrale samenwerking zorgvuldig te onderzoeken. Hiervoor wordt een zogenaamd ‘transitie-team’ gevormd, waar hulp en ondersteuning voor nodig is met begeleiden van het transitieteam.
staffing groep
09-02-2021 00:00