Tester

Voor het nieuwe programma Keuzeregeling Electronisch Berichtenverkeer (KEBV) zoeken we een medior Tester. De tester werkt vanuit het projectteam digitalisering KEBV voor de documenthouders van meerdere Belastingdienst ketens. Hij rapporteert aan de documenthouder en op hoofdlijnen aan het team KEBV.Zorgt voor testdocumentatie die inzicht moeten geven aan de documenthouders wat er getest is welke testpaden er doorlopen zijn en wat de bevindingen zijn.Schrijft een acceptatieadvies voor de document..
ictergezocht.nl
09-02-2021 18:08