Tester

Het programma RijksZaak (DICTU) is op zoek naar tester voor inzet in realisatie- / implementatietrajecten voor enkele klanten, waaronder IMG Waardedaling.Achtergrond opdracht: Binnen het programma RijksZaak heeft men een standaard applicatiedienst voor zaakgericht werken ontwikkeld. De dienst is ontwikkeld op basis van de producten Pega en Alfresco. Vanuit Zwolle opereert een centraal team (de 'Basisdienst') dat het casco systeem beheerd en onderhoud en middels diverse implementatietrajecten worden aansluitingen gerealiseerd voor verschillende overheidsorganisaties (de 'Klantprojecten').
staffing groep
09-02-2021 00:00