Principal Applicatie Ontwikkelaar SharePoint

UWV is de centrale uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking, arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. We zijn de grootste landelijke speler binnen de sociale zekerheid. Dagelijks bieden we 1,5 miljoen klanten snelle en deskundige dienstverlening. We ondersteunen hen in hun re-integratie en bij het vinden van een baan. Waar nodig voorzien we hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze klanten nieuw perspectief op de maatschappij. UWV heeft landelijke vestigingen. Telefonische contacten gaan via onze Klantcontactcentra. Het hoofdkantoor van UWV staat in Amsterdam en is gevestigd naast NS Station Sloterdijk. Concern ICT van UWV is verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van het UWV ICT landschap. Naast regie- en beleidstaken, is Concern ICT verantwoordelijk voor het in opdracht van de bedrijfsonderdelen beheren, ontwerpen en (laten) ontwikkelen van de ICT applicaties. De uitvoerende ICT taken zijn uitbesteed. Concern ICT bestaat uit de afdelingen: Portfoliomanagement & Architectuur, CIO Control, Enterprise Resource Planning Competence Center (ERP CC), en het ICT Bedrijf, waarbinnen ICT Services, Business Services, Leveranciersmanagement, HRM en PC&K hun plek vinden. Voor de Business Services Unit 3 (BSU3) Team Generiek zijn wij voor de periode van 1 jaar. Je functie: De BSU3 Generiek is verantwoordelijk voor het proactief beheren en onderhouden van generieke applicaties (Digitale Werkplek, Autorisatie Beheer Systeem, Kwaliteit Registratie Systeem en Digitale Kluis). Het onderhoud van deze applicaties vindt in Agile serviceteams plaats. Een serviceteam bestaat uit een Productowner, een Scrum Master, een Analist, een Functioneel Ontwerper, Applicatiebeheerders/SharePoint Specialisten en Applicatie Ontwikkelaars deel (opgedeeld in run en scrum-team). Je bent verantwoordelijk voor informatieanalyse en architectuur, SharePoint 2013 configuratie, systeemontwikkeling (C#) en implementatie van SharePoint 2013 oplossingen/applicaties. Realisatie vindt zowel plaats in bestaande als in nieuw te bouwen omgevingen. Een andere hoofdtaak is het trainen en coachen van SharePoint Specialisten.
staffing groep
10-02-2021 00:00