Scrummaster

Voor het agrodomein zijn we op zoek naar een zeer ervaren scrummaster, die meerdere teams kan begeleiden in het scrumproces. Je gaat binnen één van de Scrum / DevOPS teams functioneren en daar de Agile manier van werken uitvoeren en uitdragen. We werken al een aantal jaren op een Agile manier, maar zoeken iemand die ons kan begeleiden naar een nog beter niveau. Tevens zal je een nieuw team op moeten starten in hun scrumrituelen. De taken van een scrummaster zijn redelijk breed: Je werkt volgens de regels van scrum, maar kan situationeel ook hiervan afwijken met de goede argumenten. Je kunt de vertaling doen van de DICTU Way of Work naar hoe een team moet werken. Het zeer snel doorgronden van de DICTU Way of Work is daarom essentieel voor het goed kunnen begeleiden van de teams. Je wordt hierbij de komende tijd ondersteund door een Agile coach de komende tijd vanwege de transitiefase waar Dictu zich op dit moment in bevindt. Dat geeft vrijheid, maar ook kaders.Ook bijkomende werkzaamheden zoals het wegnemen van impediments en zorgdragen voor de instroom - doorstoom - uitstroom van medewerkers in samenwerking met de teamleider behoren tot de taken.Tot slot zoeken we iemand die na het goed op poten zetten van het hele proces, een junior scrummaster kan opleiden in het vakgebed tot het niveau dat hij/zijzelf overbodig gemaakt kan worden en dat de junior medewerker zelfstandig het team verder kan begeleiden voor de toekomst.Achtergrond opdracht: Binnen het agroteam moet er (fors) worden opgeschaald in capaciteit. Binnen het mestdomein zal een splitsing plaats gaan vinden van teams en van het domein en zullen er nieuwe teams ontstaan. De verwachting is dat je als scrummaster 2 tot 3 teams op dagelijkse basis zal begeleiden in het hele scrumproces. Je werkt in een omgeving, waarbij de klantzijde (nog overwegend) "waterval/ Prince2 / project" georienteerde manier van werken hanteert en een DICTU die agile teams heeft om de klant zo efficient mogelijk te voorzien van de functionaliteiten. Aan de scrummaster dan ook de taak, samen met de deliverymanager en teamleider om de omgeving zo aware te maken, dat de items die de teams moeten oppakken op de juiste manier worden aangeleverd. De DevOps teams bestaan uit zowel DICTU techneuten, als ook RVO analisten en beheerders. Aan jou ook om samen met DICTU naar de meest optimale werkvorm te komen, in goede harmonie met alle partijen.
staffing groep
10-02-2021 00:00