Senior Ontwerper DBDAAP

ECF Profiel: System Analist / System ArchitectAandachtsgebied: Applicatie en Data (hosting)We zoeken voor een groot data-analytics traject een ontwerper/architect.Specifiek (voorbeelden, niet uitputtend):We vragen gedegen kennis van en ervaring met database en data analyse hosting in de breedste zin, voorbeelden:Hosten en borging van diverse DBMS-en, zowel SQL als NoSQL, specifieke componenten zoals: SQL Server, Oracle, MySql / MariaDB, Postgres, MongoDBoHosten en borging van analyse, datamining / data extractie, ETL gerichte platformen / servicesoHosten en borging van Reporting & Visualisatie gerichte oplossingen (PowerBI, Cognos, Tableau etc.)Hosting en borging v.w.b. koppelingen en koppelvlak aspecten t.b.v. Data Analyse & Data Integratie (service brokers)De functie bestaat ook uit een aantal algemene taken, voorbeeld:Is verantwoordelijk voor optimalisatie en change begeleiding/ontwerp van diverse applicatie en data oplossingen binnen een onpremise IT landschap, in het bijzonder hosting van back-end specifieke software oplossingen.Werkzaamheden:Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;het opstellen van (inrichtings)documentatie; het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;het opstellen van quality certificeringen.Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: het opstellen van een impactanalyse; het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: het bouwen van componenten; het aanpassen van bestaande componenten;het opstellen van testscenario's; het uitvoeren van testscenario's;het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties.Achtergrond opdrachtBackfill BCP projectOrganisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Kandidaat wordt grotendeels verwacht op locatie in Den Helder aanwezig te zijn. E.e.a. afhankelijk van de COVID-19 maatregelen.
staffing groep
10-02-2021 00:00