Strategisch Beleidsadviseur Netwerkmanagement

Wat ga je doen?Wij staan voor een belangrijke opgave, namelijk; Den Haag fors ruimtelijk te verdichten en daarbij tegelijkertijd de stad bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Dit vereist goed functionerende hoofdstructuren voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, deelmobiliteit en automobiliteit binnen de stad en aansluitend op die in de regio. Als Strategisch Beleidsadviseur Netwerkmanagement geef je met een grote mate van zelfstandigheid en overtuigingskracht vorm in de ontwikk..
ictergezocht.nl
10-02-2021 18:24