Adviseur

De digitale transformatie binnen de Rechtspraak, online zittingen i.v.m. COVID maar ook een nieuwe organisatie-inrichting en -ontwikkeling maakt dat IVO Rechtspraak volop in beweging is. Dit levert een hoge werkdruk op rondom de directie, portefeuilles en binnen het ondersteunende IV bestuursbureau.Vanuit het IV bestuursbureau wordt de dagelijkse IV besturing ondersteund door secretarissen, adviseurs en communicatiemedewerkers, als ook de verdere organisatieontwikkeling en belangrijke besturingsprocessen geregisseerd. Daarnaast zijn er veel adhoc klussen en nieuwe werkzaamheden die ontstaan vanuit de organisatie, van buitenaf (rechtspraak, ministerie, ketenpartijen) en vanuit de interne crisis coördinatie rondom COVID. Primaire takenVooruitlopend op een nieuwe functie Senior Adviseur Besturing binnen onze afdeling help je ons deze functie verder vorm te geven. Dit doe je door het verder uitwerken van de plannen om de bestaande besturingsprocessen voortkomend uit oa het mjp, portfolio, jaarplan, begroting integraal te verbinden en te coördineren vanuit een nog te formeren kernteam. Ook kan je denken aan het mede organiseren van sessies voor kwartaalplanningen en het ontwikkelen en inrichten van een besturings- en verantwoordingssystematiek voor een agile organisatie. Ook draag je bij om adhoc klussen en nieuwe werkzaamheden op te vangen en inzichtelijk te maken waar deze in de toekomst in de lijn belegd zouden kunnen worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het schrijven van (korte)memo’s, bestuurlijke (bespreek) notities en presentaties op het gebied van: strategie-, organisatie-, bedrijfsvoering-, juridische en/of IV vraagstukken. Je schakelt eenvoudig tussen methodieken en aanpakken om te zorgen dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Voor het opstellen van (werk-)processen draai jij je hand niet om en je vindt het leuk om groepen te faciliteren. Je draagt actief jouw kennis over aan IVO. Parallel wordt er gewerkt aan de verdere inrichting van de organisatie in brede zin en van het team IV Bestuursbureau. Ook hieruit kunnen opdrachten volgen waarbij je helpt. Je zult multidisciplinair samenwerken met collega’s van de afdelingen Control, Portfoliomanagement, het eigen team IV-bestuursbureau en/of management. Gaat jouw hart sneller kloppen in een dynamische omgeving, zet je graag je schouders ergens onder en ga je uitdagingen niet uit de weg? Kom dan ons team tijdelijk versterken!  
staffing groep
11-02-2021 00:00