Adviseur Transitie

Deze werkzaamheden zijn op tactisch en operationeel niveau, te weten:het begeleiden en het coachen van het teamVeranderkundige opgave.In de hulpvraag zit een duidelijk veranderkundige opgave met een sterk cultuurcomponent. Dat houdt in dat er begeleiding bij nodig is in een veranderproces waar we (tactisch en operationeel gezien) in kleine stapjes voortgang boeken door dingen te doen en stil te staan bij de successen die we met elkaar behalen. Dat laatste is belangrijk om de draagvlak en veranderbereidheid (de adoptie van het nieuwe) te verhogen binnen de organisatie. Relevant onderdeel van dit traject is de urgentie. Waarom moet de organisatie veranderen? Wat betekent dat concreet voor de (gedragingen van de) medewerker? Organisatorische opgave. Hieronder vallen een aantal activiteiten. De coördinatoren in positie brengen om hun (nieuwe) rol op te pakken. De medewerkers begeleiden van vak-volwassenheid en zelfstandigheid waarbij samenwerken centraal staat.Een deel van de (nieuwe) afdeling wordt overgedragen aan een andere afdeling (juridische gedeelte). Het adopteren van de “nieuwe” werkwijze en het stapsgewijs ontwikkelen van een nieuwe DNA zal eveneens deel uitmaken van dit traject.Achtergrond opdracht: Door het vertrek van een van de twee Teamleiders Administratie F&J, en in aansluiting op het lopende project 'Optimalisatie Werkprocessen' binnen de Administratie F&J, ontstaat deze opdracht.In lijn met de adviezen van de deelnemers aan het project “Optimalisatie werkprocessen”, is duidelijk geworden dat de administratieve processen vloeiender geordend kunnen worden en mogelijk beter aangestuurd kunnen worden door één en dezelfde teamleider. Dit komt de samenwerking ten goede en verkleint de kwetsbaarheid. De komende periode nemen we de tijd om de mogelijkheden van meer integrale samenwerking zorgvuldig te onderzoeken. Hiervoor wordt een zogenaamd ‘transitie-team’ gevormd, waar hulp en ondersteuning voor nodig is met begeleiden van het transitieteam.
staffing groep
11-02-2021 00:00