Financial Controller

Het betreft hier een gecombineerde rol van Financial Controller en Risk & Control Analyst. Een rol die je samen met de huidige Financial Controller uitoefent, zodat enerzijds de reguliere FC activiteiten uitgevoerd worden en anderzijds J-Sox geïmplementeerd wordt met kennis van de business . Deze activiteiten worden uitgevoerd ten behoeve van de business units Solar & Wind en Heat & Industrials.Als Financial Controller ben je samen met het team van Financial Control en Business Control verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cijfers in verschillende maandelijkse interne en externe rapportages. Je stelt je op als het financiële geweten van jouw Business Unit. Je wordt begeleid en gecoached door de andere teamleden waardoor jij je verder kunt ontwikkelen als Finance professional. Daardoor lever je een goede bijdrage aan de resultaten van jullie team. Samen met jouw team heb je nauw contact met Business Control over actuele ontwikkelingen binnen jouw Business Unit wat je vervolgens kan gebruiken als input voor de rapportages.Als onderdeel van Mitsubishi Corp. versterken we onze rol als leider in de energietransitie. We Samen met onze klanten en partners versnellen we de energietransitie en zorgen we ervoor dat mensen zelf hun eigen duurzame energie kunnen opwekken, gebruiken, opslaan of delen. We lopen voorop in duurzaamheid en innovatie. Dit betekent dat we nieuwe vragen aan de organisatie stellen door te voldoen aan de vereisten voor J-SOx (SOx wetgeving voor Japanse bedrijven). Jouw inbreng als Risk & Control Analist zorgt de implementatie van het interne beheersingssystem dat nodig voor onze aandeelhouder en draagt bij aan het succes van de organisatie. Het doel van deze rol is het documenteren van de financiële processen en hiermee InControl en J-SOX initiatieven te borgen.Je hebt een economie / accountancy achtergrond en hebt kennis van en ervaring met (financiële) processtromen. Als Risk & Control Analist heb je veel verantwoordelijkheid als de driver achter de totstandkoming het interne control raamwerk dat nodig is voor betrouwbare externe verslaglegging voor onze aandeelhouder Mitsubishi. Je werkt vanuit deze positie in het J-SOx project team. Vanuit het project team werk je samen met verschillende interne en externe professionals en ondersteun je verschillende afdelingen in het bedrijf om financiële processen te inventariseren, te ontwikkelen en te beschrijven. Hierbij denk je bijvoorbeeld aan procesbeschrijving, flow charts en bijvoorbeeld de risk en control matrix per proces.Je werkt nauw samen met de teams in het bedrijf (business en finance) om te komen tot duidelijke ownership van de processen. Je kunt hierbij denken aan het ontwikkelen en documenteren van controls voor deze processen, het ontwikkelen van test scripts voor Control Self Assessment en (J-)SOX management testing en het bijhouden van control deficiënties en de opvolging daarvan. Je traint jouw collega’s en MT met betrekking tot controls en control testing en de wijze van documentatie.Daarnaast ligt de focus op het realiseren van een automatiseringsslag in de executie en testen van controls om dit zo efficiënt en praktisch mogelijk in te richten. En om het elke dag beter te doen, denk je met de business mee over procesoptimalisatie.Je bent verantwoordelijk voor:Dagelijks bezig zijn met de cijfers om uit te zoeken wat de achtergrond hiervan is;Het signaleren van verbetermogelijkheden in de financiële processen, het uitwerken van verbetervoorstellen en het managen of deelnemen in projecten;Je bent verantwoordelijk voor de maand- en jaarafsluitingen en de financiële rapportages en je bent betrokken bij het opstellen van de jaarrekeningen en het voorbereiden van de accountantscontrole.Inventariseren, analyseren, ontwikkelen en beschrijven van de financiële end to end processen conform de geldende J-SOx vereisten;Borgen van deze processen en toegankelijk maken van deze documentatie;Streven naar efficiënte processen om tot effectieve controls te komen en automatiseren van controls waar mogelijk;
staffing groep
11-02-2021 00:00