Lifecyclemanager

Binnen de organisatie wordt gewerkt aan verder ontwikkelen van het applicatie- en serviceportfoliomanagement met daarin in het bijzonder aandacht voor het opzetten en inrichten van lifecyclemanagement van applicaties om applicaties fit for purpose te houden. Om dit proces vorm te geven is behoefte aan tijdelijke versterking en expertise. Onderdeel van de opdracht is, in samenwerking met de betrokken stakeholders binnen de organisatie, te komen tot:Een proces voor het lifecyclemanagement van de applicaties binnen het bestaande portfolio, waarbij de applicaties onder andere zijn gewogen op businesswaarde en technische waarde Inzichtelijk te maken waar de bedrijfskritische applicaties staan in hun levensfase en welke acties nodig zijn om bedrijfscontinuiteit te borgen.Actualisering van het bestaande applicatieportfolio, uitbreiding daarvan met inzicht in de lifecycle en verbetermaatregelen Adviezen aan het MT van de directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie i.o. over het applicatieportfolio, vernieuwing van applicaties en essentiƫle beheerinspanningen.Lifecycleplannen voor bedrijfskritische applicaties binnen de organisatie, in samenwerking met de leveranciers, beheerders en eigenaren van die applicaties.Voorstellen over de impact van rijksbrede ICT-dienstverlening binnen en buiten de shared services organisaties naar het applicatieportfolio.Achtergrond opdracht: SPEELRUIMTE/KADERSDe opdrachtnemer stemt werkzaamheden en resultaten af met de plaatsvervangend CIO. De opdrachtnemer werkt zelfstandig en is verantwoordelijk voor de behaalde resultaten.Het kader wordt gevormd door een samenhangend geheel aan richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving en/of beleidslijnen op het gebied van applicatieportfolio. De aanbevelingen vanuit de Algemene Rekenkamer vormen een vertrekpintCONTACTENMet de medewerkers en management binnen het ministerie om te ondersteunen bij vragen, problemen of te adviseren over verandering in werkwijzen en/of de gebruikte systemen.WERKOMGEVINGDe opdracht wordt vervuld binnen de Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie i.o. Binnen deze nieuwe directie wordt gefaseerd ingezet op de inrichting van integraal portfoliomanagement vanuit verschillende disciplines. Een eerste stap daarin is verbetering van het applicatieportfolio en opzetten van lifecyclemanagement. De opdracht wordt vervuld binnen een multidisciplinair team vanuit deze nieuwe directie.
staffing groep
11-02-2021 00:00