Senior applicatiebeheerder SharePoint

De BSU3 Generiek is verantwoordelijk voor het proactief beheren en onderhouden van gemeenschappelijke applicaties (Digitale Werkplek, SharePoint, Autorisatie Beheer Systeem, Kwaliteit Registratie Systeem en Digitale Kluis). Het beheer en onderhoud van deze applicaties vindt in Multi Disciplinaire Teams (Agile) plaats. Hieraan nemen een Productowner, een SCRUMmaster, een Analist, een Functioneel Ontwerper, Applicatiebeheerders/Sharepoint Specialisten en Applicatie Ontwikkelaars deel. Taken / werkzaamheden Beheer en configuratie van Microsoft SharePoint Analyseert de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (organisatorisch en technisch), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening. Vertaalt gebruikerswensen naar functionele eisen en biedt deze aan voor het functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Kan van daaruit eisen opstellen tbv testontwerp en gebruikers acceptatietesten. Voert diverse soorten wijzigingsverzoeken uit op basis van de wensen van de klant. Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering van de wijzigingen. Begeleidt de uitvoering van de wijzigingen zodanig dat er geen productieverstoringen optreden. Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de informatievoorziening en adviseert daar proactief over aan gebruikers. Verzorgt 2e lijnshelpdesk ondersteuning en adviseert gebruikers (gebruikersondersteuning). Proactief signaleren, oppakken en oplossen van (security) issues
staffing groep
11-02-2021 00:00