Technische Security Officer

Q1 2021 (BIO-kader gap vaststellen): Gap bepalen tussen oude IT normenkaders en de BIO. Handreikingen schrijven voor alle BIO-controls. Handreikingen afstemmen met de lijn. Alle handreikingen moeten worden goedgekeurd door de lijn.Q2 2021 (BIO-normen aanvullen): Aanvullende Rechtspraak-specifieke handreikingen schrijven (bijv. security by design, cloud security, etc.). Alle aanvullingen moeten worden goedgekeurd door de lijn.-Q3 2021 (BIO-implementeren): Help met de lijn implementatie van handreikingen, adviseer en lever technisch ondersteuning.Q4 2021 (BIO-toetsen): Help met de lijn met self-assessment m.b.t. de opgestelde handreikingen en lever technisch ondersteuning.Achtergrond opdracht: Gebruikers van IVO-dienstverlening mogen erop vertrouwen dat deze veilig is. De overheidsbrede kaders zijn richtinggevend voor het borgen van security. De bestaande kaders en best practices bieden, echter onvoldoende houvast voor managers en bestuurders om security te borgen in de dienstverlening. Het doel van deze uitvraag is om in control komen en blijven op security by design, zodat informatiebeveiliging bijv. kan worden geïntegreerd binnen de gehele ontwikkelingslevenscyclus van informatiesystemen. In control zijn is een randvoorwaarde voor compliance. Daarmee geeft de aanvraag invulling aan specifieke onderdelen van BIO.
staffing groep
11-02-2021 00:00