Adviseur Certificering en Accreditatie – specialistisatie laboratoria

Het RIVM zet zich in voor de gezonde mens in een gezonde leefomgeving. Dit doen wij bijvoorbeeld door een centrale rol te vervullen in de landelijke preventie- en screeningsprogramma’s zoals de jaarlijkse griepprik. Wij dragen bij aan het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit waar wij zorgen voor meer inzicht in een gezonde leefomgeving. Wij doen onafhankelijk onderzoek naar het veilig werken met gevaarlijke stoffen, zoals met Chroom-6. Dit zijn nog maar drie voorbeelden van de varieteit van werkz..
ictergezocht.nl
12-02-2021 07:15