Functioneel Ontwerper

Van jou als ontwerper verwachten we, dat je:Als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces en dat je het vermogen bezit om zowel zelfstandig te werken in een Scrum-ontwikkelteam, als de samenwerking te vinden met je collega’s;Assisteert bij het voorbereiden en opzetten van features;Aan de hand van door de business en architectuur beschreven features de resulterende use cases opstelt (specifications, realizations) plus eventuele andere ontwerpproducten en ook de koppelvlakspecificaties;Kennis en bij voorkeur ervaring bezit om T-shape te kunnen werken (denk dan naast kennis van ontwerpen aan kennis van Java en/of testen);Met de nodige stevigheid en duidelijkheid je ontwerpen kunt uitdragen richting de rest van het team en een rol als intermediair kunt vervullen tussen de architect en de ontwikkelaars;Voldoende stevig in je schoenen staat en voldoende flexibel bent om in meerdere teams als ontwerper te kunnen opereren.Incidenten en problemen analyseert;Ontwerpdocumentatie up to date houdt en versiebeheer doet op zowel de documentatie als op de releases;Vraagbaak bent voor ontwikkelaars en testers met betrekking tot de functionaliteit.Achtergrond opdrachtDe Belastingdienst maakt gebruik van veel formulieren. Bij IV Interactie leveren en onderhouden we een formulierendienst, waarmee de Belastingdienst snel, aanpasbaar, beheersbaar, bestuurbaar, schaalbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardige formulieren kan voortbrengen en beheren. Die formulieren komen via portalen beschikbaar voor belastingplichtigen om veilig en snel hun transacties met de Belastingdienst te kunnen uitvoeren. Er loopt een programma om voor alle papieren formulieren een elektronische versie te realiseren. Er is uitbreiding van de capaciteit nodig vanwege de realisatie van E-commerce binnen de Europese Unie.Als functioneel ontwerper kom je te werken in de formulierenteams. De formulierenteams zijn allen scrumteams en houden zich bezig met het ontwikkelen van elektronische formulieren. Er wordt intensief samengewerkt met de teams die de portalen en de ondertekenservices ontwikkelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MijnBelastingDienst.nl.
staffing groep
12-02-2021 00:00