Onderzoeker Landbouw en Voedselsysteem (wetenschappelijk medewerker)

Als wetenschappelijk onderzoeker draag je bij aan de kwantitatieve analyses naar de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem. Daarbij heb je oog voor de (fysieke) causale relaties tussen landbouw, voedsel en milieu en natuur. Je analyseert en verdiept onze kennis over deze causale relaties. Ook het analyseren van landbouwconcepten zoals kringlooplandbouw of natuur-inclusieve landbouw behoort tot je werkterrein. Daarnaast verdiep je je in effecten van bijvoorbeeld innovatieve technologie..
ictergezocht.nl
12-02-2021 07:15