Beleidsadviseur Bestuurlijke besluitvorming en stafondersteuning Afdeling Cul...

De afdeling Cultuur is onderdeel van de directie Sport, Onderwijs en Cultuur. De afdeling ontwikkelt het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Het doel is een sterk cultureel klimaat voor Rotterdam te creëren. Onder kunst en cultuur wordt verstaan: beeldende kunst, theater, dans, muziek, musea, film en media, bibliotheek, culturele evenementen, creatieve industrie. Ook cultuureducatie en -participatie voor alle Rotterdammers maken hier onderdeel van uit.Wij zijn een bevlogen afdeling met passie..
ictergezocht.nl
08-04-2021 18:20