Business consultant Functionele implentatie en user adoptie

Als consultant functionele implementatie en adoptie ga je als onderdeel van het organisatorische gedeelte van het project aan de slag rondom de implementatie van de samenwerkfunctionaliteit binnen MS Teams en het onderliggende platform SharePoint Online. Daarbij hebben we op dit moment de volgende deliverables voor ogen.Het op een verantwoorde wijze organisatorisch inbedden van MS Teams als generieke voorziening in samenwerking met de departementen en diensten voor digitaal samenwerken met als onderdelen:Opzet van een (generiek) governance model voor MS teams en het bespreken en afstemmen hiervan met de business projectleiders van de diensten en kerndepartementen.Als onderdeel van deze opzet, advisering rondom data management, data rights management en data leakage preventionHet opzetten en gezamenlijk met de diensten vaststellen van een (resulterend) generiek Functioneel ontwerp.Het met de regiehouders en het functioneel beheer opzetten van het generieke functioneel beheer van MS Teams en het bepalen van de functioneel beheer activiteiten voor de diensten met de diensten Het doen van eigen aanvullende of corrigerende voorstellen en in overleg: het aanpassen ven verder concreet maken van bovenstaande opdracht aan de hand van de meegebrachte expertise en ervaring Met deze deliverables moet EZK-LNV voorbereid zijn op de komst van Digitaal samenwerken, in staat zijn om de vele te verwachten vragen vanuit de technische kant van het project adequaat, eenduidig en snel en zonder aanvullende discussies te beantwoorden. en de omgeving functioneel en zonder wildgroei te kunnen beheren.Achtergrond opdracht: Sinds half maart is MS Teams voor Online vergaderen en Chat beschikbaar binnen geheel EZK-LNV (ca 13000 medewerkers verdeeld over kerndepartementen en diensten). Het project heeft de ambitie om de functionaliteiten uit te breiden richting digitaal samenwerking voor kerndepartementen en bijbehorende diensten. Dat betekent het kunnen werken in vaste teams met interne en ook eventueel externe deelnemers en te kunnen samenwerken in documenten en deze te kunnen opslaan. Dat is een grote stap voor dit departement. Het gebruik van degelijke functionaliteiten uit de Microsoft Cloud op een veilige wijze tot en met de classificatie Departementaal Vertrouwelijk waarbij rekening wordt gehouden met de privacy is een grote uitdaging. Zeker met de komst van het onderliggende SharePoint Online platform (geheel nieuw binnen EK-LNV) zullen we een generieke inrichting moeten vaststellen met de diverse organisatie onderdelen en spelregels moeten bepalen waarbinnen de diensten zelf hun eigen doorontwikkeling doen op het gebruik van MS teams en zo hun werkprocessen kunnen verbeteren.Het concern brede project legt daarbij de "snelweg" aan, geeft aan waar de "afslagen" zijn. plaatst de "verkeerborden" De projecten binnen de diensten bepalen vervolgens wat er vervoerd wordt en de af te leggen route binnen de mogelijkheden. Diensten en concern breed project bepalen met elkaar hoe we grip kunnen blijven houden op de ontwikkelingen, wildgroei kunnen voorkomen en onze eindgebruikers steeds hun weg kunnen blijven laten vinden.Het project bestaat uit twee onderdelen met elk een eigen projectmanager: De concern brede projectmanager is verantwoordelijk voor de implementatie van MS Teams in de organisatie, het betrekken van de stakeholders en de overdracht van generieke kennis naar de eindgebruikers. De projectmanager van de dienst ICT Uitvoering (DICTU) is verantwoordelijk voor de technische implementatie, de werking van MS Teams in de ICT infrastructuur waaronder de op o365 gebaseerde werkplek en de implementatie van dienstverlening zoals bijvoorbeeld technische handleidingen en Servicedesk.De bedoeling is om na een zeer beperkte proof of concept eind Q2 te starten met een eerste beperkte pilot bij de dienstonderdelen Nb: Er is sprake van één concern brede implementatie van MS Teams op één Tenant.
staffing groep
08-04-2021 00:00