Coördinerend beleidsmedewerker diversiteit en inclusie

Voor een Rijksdienst die in verbinding staat met de maatschappij zijn divers samengestelde teams en een inclusief werkklimaat een vereiste. Hier ga jij als coördinerend beleidsmedewerker diversiteit en inclusie aan bijdragen. Kom jij de directie Ambtenaar en Organisatie in Den Haag verrijken met jouw talenten?De opgave is tweeledig. Enerzijds zorgen dat in teams verschillende perspectieven, achtergronden, oriëntaties en talenten samenkomen en elkaar versterken. Anderzijds is het van belang dat..
ictergezocht.nl
08-04-2021 07:48