Projectarchitect

De Projectarchitect verricht werkzaamheden op het gebied van architectuur. De werkzaamheden vinden plaats bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) binnen het project Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ) van de Directie Informatievoorziening (DI). De prioriteit ligt de komende tijd voor de projectarchitect BVJ bij het bewaken en opvolgen van de niet functionele requirements in afstemming met de leverancier, het bewaken van het architectuur gedachtengoed en het (laten) onderhouden van de architectuur documentatie. De werkzaamheden van de projectarchitect BVJ worden verricht onder de verantwoordelijkheid van de projectmanager BVJ.Achtergrond opdrachtHet project BasisVoorziening Justitiabelen richt zich op de verwerving en realisatie van een nieuw informatiesysteem voor de primaire detentieprocessen van DJI voor de justitiabelen en daarmee het hart van het toekomstige applicatielandschap; de BVJ. Het gehele proces van instroom via doorstroom naar uitstroom loopt via dit systeem. De functionaliteit van de BVJ dient ter vervanging en uitfasering van Tulp GW, Tulp Selectie, Lijst GVM, Tulp MIR en Capaciteitstool.
staffing groep
08-04-2021 00:00