Senior Netwerk Engineer/Architect

Voor het Netwerk Team van de afdeling Generic IT Services zoeken wij tijdelijk extra capaciteit in de persoon van een ervaren senior netwerk engineer/architect. De senior netwerk engineer/architect beschikt over brede kennis van en ervaring met complexe IP netwerken, twin datacenter concepten en security maatregelen. Hij/zij zal ingezet worden binnen het Netwerk Team van de afdeling Generic IT Services (5fte) en ondersteunen bij het uitvoeren van een diversiteit aan (niet routinematige) werkzaamheden en taken, waaronder het ondersteunen en adviseren van de netwerkarchitect en de teamleider. Ervaring in de universitaire wereld en de uitdagingen die daar spelen komt daarbij goed van pas. Taken / producten in de opdracht:Ondersteunen en adviseren van de netwerkarchitect en de teamleiderOpstellen van technisch ontwerpenVoorbereiden en uitvoeren van complexe changesParticiperen in projectenDoen van verbetervoorstellenAnalyseren van problemenFungeren als vraagbaak voor de netwerkbeheerdersOnderhouden van contacten met leveranciersAfdelingsinformatieDe dienst Informatie Technologie (ong. 110 fte) is dé ondernemende en gewaardeerde IT-partner binnen de organisatie die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader. De afdeling Generic IT Services (GITS) - als onderdeel van de dienst IT - is de leverancier van de basis IT diensten. GITS beheert, onderhoudt en vernieuwt de omvangrijke IT infrastructuur, waaronder de vaste en WiFi netwerken, de server en storage omgevingen, de data-centers en de cloudomgevingen (o.a. de Microsoft O365-/Azure omgeving). Daarnaast verzorgt GITS de inrichting van de standaard werkplek, het beschikbaar stellen van applicatiesoftware op de werkplek, het database beheer en het beveiliging van de infrastructuur. Een hoge beschikbaarheid en de goede werking van de IT voorzieningen staan hierbij voorop, evenals een adequate beveiliging. Toelichting ICT infrastructuur en programmatuurDe organisatie beschikt over twee datacenters. Eén on-premises en één in Delft. De datacenters zijn gekoppeld met redundant uitgevoerde verbindingen met een hoge bandbreedte. Beide datacenters hebben een eigen internet connectie. De organisatie beschikt momenteel over een traditionele datacenteromgeving bestaande uit separate compute (serveromgeving bestaande uit blades) en storage (SAN) capaciteit. De serveromgeving is geheel gevirtualiseerd. Gebruik wordt gemaakt van Linux en Microsoft OS’sen. Het datacenter netwerk is strikt gezoneerd. Alleen vooraf gedefinieerde verkeersstromen van, naar en tussen servers zijn toegestaan. De zonering is gerealiseerd middels enterprise firewall’s. Primaire netwerkservices (zoals bv IP Adress Management) zijn minimaal dubbel uitgevoerd en gespreid over de twee datacenters. De datacenters kunnen (vanzelfsprekend) onafhankelijk van elkaar functioneren.De organisatie maakt gebruik van Microsoft Office 365 als office omgeving voor studenten en medewerkers. Persoonlijke data bevindt zich in OneDrive for Business; mailboxen in Exchange365. Het campus netwerk beslaat 3 locaties. De core en distributielaag zijn redundant uitgevoerd. Het campus netwerk is gekoppeld aan de datacenters. Internet en WAN verbindingen worden geleverd door een externe partij.
staffing groep
23-04-2021 00:00