Functioneel Beheerder (Deta-vast)

AgroEnergy is 100% onderdeel van onze klant en als marktleider actief met het leveren van (duurzame) energieoplossingen voor glastuinders. We richten ons op het faciliteren van handelsmogelijkheden op de energiemarkt voor klanten via het online handelsplatform. We zijn de energiepartner van de tuinder en werken volgens de kernwaarden: betrouwbaar, transparant en innovatief. Om deze beloften waar te maken investeren we flink in onze ICT systemen en bijbehorende processen.Operations & ICT bij AgroEnergyBinnen Operations bestaat onze afdeling ICT uit een professioneel en hecht team van ontwerpers, beheerders, testers en architecten. De afdeling onderhoudt nauwe contacten met de afdeling productontwikkeling, de business, externe ontwikkelaars en IT leveranciers.Voor de komende jaren staan ons aantal grote uitdagingen te wachten. Het doel is om verdere flexibilisering en optimalisering van ons IT landschap en verkorting van de Time To Market te realiseren. Mede door de invoering van Scrum / Agile werken en de implementatie van nieuwe technologieën.De ICT afdeling heeft als doel op een gestructureerde wijze te werken aan beheer, veiligheid en doorontwikkeling, maar ook door flexibel in te kunnen springen op innovaties. De afgelopen jaren zijn hier grote slagen in gemaakt, maar het is een afdeling in opbouw die op zoek is naar inhoudelijke IT kennis.Je bent verantwoordelijk voor:De continuïteit van de IT dienstverlening voor en door AgroEnergy;Een vlekkeloze operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartij;De afweging van business benefits versus kosten en risico’s van verbeteringen.Wat ga je doen?Je coördineert en voert de beheertaken binnen het scrumteam uit, dit houdt in:Eerst verantwoordelijke voor het oppakken en oplossen van incidenten, functionele problemen en gebruikersvragen.Je verzamelt en analyseert de noodzakelijke informatie waarmee je tijdig de juiste oplossing biedt of waarmee het team verder onderzoek kan uitvoeren als dat nodig is. Je bewaakt de opvolging door het team en derde partijen.Je communiceert actief met eindgebruikers hierover.Het reguliere beheerswerk en monitoring op de applicaties en het landschap. Hiermee bewaak je de kwaliteit, beschikbaarheid en continuïteit van de applicaties en je rapporteert hierover.Je detecteert vanuit je beheerswerk terugkerende problemen en werkzaamheden waarvoor je structurele oplossingen zoekt. Ook draag je vanuit oogpunt van beheer bij aan change activiteiten van het team.Je test van de functionele kant van nieuwe (onderdelen van) applicaties.Plant releases in afstemming met de stakeholders en draagt zorg voor de implementatie van wijzigingen inclusief het aanpassen van functionele documentatie.Zorgt voor operationele afspraken en afstemming met technologie partners; beheert de operationele relatie met de hosting en technisch beheerpartijDraagt bij aan onderhouden en verbeteren van informatie management van AgroEnergy.Draagt bij aan projecten binnen Digital AgroEnergy.
staffing groep
30-04-2021 00:00