Junior Projectleider

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is per direct op zoek naar een junior projectleider voor de volgende projecten:Selfservice DienstverleningIn het kader van haar bedrijfsvoeringtaken biedt BZ een groot aantal producten en diensten aan diverse doelgroepen via verschillendedigitale kanalen.Dit project verbetert de digitale dienstverlening voor deze producten en diensten voor medewerkers van BZ in Den Haag en op de postenom deze goed aan te laten sluiten op de behoefte van de interne klant.Protocollaire basisadministratieHet ondersteunen van het project dat werkt aan twee software-ontwikkelings trajecten in het domein van de ProtocollaireBasisadministratie.Één deelproject betreft het vervangen van het digitale portaal voor registratie van geprivilegieerden met een nieuwe versie.Het andere deelproject betreft het geschikt maken van de Protocollaire Basisadministratie als gezaghebbende bron voor het verstrekken van eHerkenning.De functie behelst het uitvoeren van en ondersteunen bij de taken voor de projecten die onder verantwoordelijkheid van de senior Projectmanager worden gerealiseerd, zoals het bijhouden van planningen, zelfstandig maken van (financiële) rapportages, het bewaken vanprocessen en het vastleggen van vergaderingen. De projectleider wordt procesmatig en inhoudelijk aangestuurd en begeleid door de projectmanager.Typering en takenDe gezochte projectleider:is bekend met het opstellen van planningen, projectbudgetten en rapportages middels de daarvoor aangewezen tools;houdt het Plan van Aanpak en de notulen en verslagen bij;monitort de processen zoals deze binnen de projecten zijn opgesteld;verzorgt de communicatie tussen verschillende stakeholders, zowel binnen als buiten de projectorganisatie;is aanspreekpunt voor allerhande zaken vanuit diverse projecten;signaleert project issues en stelt oplossingen voor.De projectleider rapporteert aan de projectmanager.Achtergrond opdrachtWerkomgevingBij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen.De Directie bedrijfsvoering (DBV) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ.Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in het Informatievoorzieningscluster van de Directie Bedrijfsvoering (DBV/IV). DBV/IVregisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire processen van BZ optimaal te ondersteunen en de medewerkers van BZ zo flexibel mogelijk te laten werken met een eigentijdse, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving.
staffing groep
30-04-2021 00:00