Programma Coördinator

De programma-coördinator ondersteunt en rapporteert aan de programma-manager binnen het programma (samen)werken. De programma-coördinator zorgt vanuit het programma voor het nader uitwerken, delegeren en monitoren van de beoogde programma-effecten (benefits), coördineert de ontwikkeling, implementatie en borging hiervan en draagt zorg voor de aansturing van de hiervoor benodigde supportfuncties binnen het programma en de werkstromen. De programma-coördinator maakt onderdeel uit van het programma-team.De programma-coördinator werkt intensief samen met:De programma-manager: verantwoordelijk voor de realisatie van het programma en primair aanspreekpunt voor de programma-coördinator;De werkstroomleiders: verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en implementatie van de inhoudelijke werkstromen;De leden van het support team: verantwoordelijk voor de ondersteuning van het programmateam vanuit verschillende beleidsvelden.De programma coördinator maakt onderdeel uit van het programmateam (samen)werken na Corona en rapporteert aan de programma-manager. Tot de taken van de programma-coördinator behoren onder meer het volgende:Het in samenwerking met programmamanager en werkstroomleiders uitwerken van de benoemde programma-effecten in concrete doelstellingen en kpi's voor de werkstromen;Het monitoren en bewaken van de uitvoering van deze doelstellingen en periodiek rapporteren over de voortgang;Het initiëren en beoordelen van de plannen van de werkstroomleiders op inhoud en format;Draagt zorg voor het zorgvuldig en tijdig aanleveren van de voortgangsrapportages, bewaakt de tijdige aanlevering en draagt zorg voor de registratie hiervan; Draagt zorg voor de verdere uitwerking en implementatie van de communicatie van het programma in samenwerking met de afdeling Communicatie en de werkstroomleiders van de diverse werkstromen;Bereidt in samenwerking met de programma-manager de besluitvormingsstukken en vergaderingen van het programmateam, programmaboard en sponsorgroep voor en zorgt voor de verslaglegging hiervan. De programma-coördinator is verantwoordelijk voor:Het opstellen en bijhouden van de totaalplanning voor het programma;De programmasturing en output bewaking van gedefinieerde werkstromen;Het afstemmen van inhoudelijke stukken met het programmateam en supportteam;De totstandkoming van besluitvormingsdocumenten voor de programmaboard en sponsorgroep;Tijdig opleveren van voorgangsrapportages voor de verschillende stakeholders.
staffing groep
30-04-2021 00:00