Programma manager ICT

Het COA startte in 2020 de ontwikkeling van plannen om te komen tot een programma dat de informatiehuishouding verder op orde brengt. Het is een breed vakgebied en daarom zijn keuzes gemaakt in welke activiteiten allereerst worden opgepakt. In een Plan van Aanpak zijn daarom ‘Archief op orde’ (fysiek archief) geagendeerd, waarvoor COA ook een aanschrijving van de plaatsvervangend Secretaris Generaal (JenV) ontving. Én vervanging van het huidige SharePoint (2013), dat ‘end-of-life’ is en niet meer voldoet aan de behoeften van medewerkers. Een nieuw SharePoint moet een cloud-oplossing worden, waarin bijzondere aandacht uit moet gaan naar het inrichten van een DMS (al dan niet in SharePoint).Voor de projecten is het noodzakelijk om bijv. beleid en processen op het gebied van informatiehuishouding (IHH) in te richten. Ook dat is onderdeel van de opdracht.Op 1 juni 2021 ligt er een Plan van Aanpak voor het programma. Het programma moet in samenhang met implementatie van de nieuwe i-strategie, het rijksbrede programma Open op orde, de cloudstrategie en de vorming van een i-kolom worden uitgevoerd. Dat vraagt om een programmamanager die een stevig programmaplan neer kan zetten, maar die tegelijkertijd flexibel is om te schakelen op ontwikkelingen om het programma heen die daarop van invloed zijnDe opdrachtgever van de programmamanager is de plv CIO (tevens directeur Bedrijfsvoering). Inhoudelijk kan worden gebouwd op het CIO Office, dat in oprichting is. Het COA zoekt een programmamanager die allereerst het programma opzet en ervoor zorgt dat het functioneert binnen de dynamiek van de ontwikkelingen rondom het programma. Iemand die de lijnen uit kan zetten en structuur weet te behouden. Iemand die programmaleden en betrokken medewerkers aan het programma verbonden weet te houden. Een programmamanager die ruime ervaring heeft binnen het vak van informatiehuishouding en het op orde brengen hiervan, hoezeer dit een veranderkundige opgave is.Werkzaamheden en resultaten: Opstellen van een programmaplan met de daaronder in te richten projecten Archief op orde en Vervanging SharePoint/DMS. Inrichten van de programma organisatie. Leidinggeven aan het programmateam. Afstemmen met verwante ontwikkelingen, m.n. i-strategie, Open op Orde en cloudstrategie. Bewaken en monitoren van de resultaten uit het programmaplan en rapporteren aan de plv CIO.Agenderen van informatiehuishouding binnen de organisatie en de communicatie hiertoe aansturen. Opzetten van netwerk van in- en externe stakeholders en het onderhouden van de relatie
staffing groep
30-04-2021 00:00