Tester/Testmanager

In verband met de steeds meer groeiende functionaliteit binnen de applicatie Atabix en de bijna wekelijkse steeds complexere releases is er dringend behoefte aan een senior tester/ testmanagerAls ervaren tester/ testmanager word je verantwoordelijk voor het managen en coördineren van de gebruikersacceptatietesten (GAT) van de kritische IMG-trajecten het plannen en het beoordelen van de schades. Het gaat om bedrijfskritische uitvoeringsprocessen met een groot afbreukrisico zodat er veel nadruk ligt opl de kwaliteit en voortvarendheid van de uitvoering van het testtraject. Daarnaast stroop je ook zelf de mouwen op en springt bij waar nodig. Je werkt intensief samen met het IMG team bestaande uit een kleine hepdesk, een POer, een IAer en een FBer.Achtergrond opdrachtHet Instituut Mijnbouwschade Groningen (voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat alles schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Kwam voorheen alleen de fysieke schade aan woningen in aanmerking, tegenwoordig geldt dat ook voor andere schadevormen zoals immateriële schade of waardedaling.En voor schade aan bedrijfspanden en infrastructurele of waterbouwkundige werken. Het woord tijdelijk is er vanaf. Dat betekent dat – zo lang er mijnbouwschade kan ontstaan in Groningen- er een onafhankelijk aanspreekpunt is dat de schade afhandelt. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna IMG) heeft de taak schadeafhandeling uit te voeren. en richt zich uitsluitend op de vergoeding van fysieke mijnbouwschade, waardedaling en immateriële schade. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen.
staffing groep
30-04-2021 00:00