Adviseur Artificial Intelligence (AI) Inbedding 2FTE

In augustus 2020 heeft IMG een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de toepassing van objectherkenning in foto’s bij de beoordeling van mijnbouwschade. Tijdens deze studie is tevens de praktische toepasbaarheid getoetst van de detectie van mijnbouwschade in diverse materialen met neurale netwerken. IMG heeft op basis van deze studie besloten te investeren in de ontwikkeling van geautomatiseerde schadedetectie in foto’s die door deskundigen in het veld worden gemaakt en de inbedding hiervan in haar schadeafwikkelprocessen.Fase 1 van deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden in najaar 2020 en het voorjaar 2021. Deze uitvraag gaat over fase 2, waarbij de uitgevraagde profielen een vervolg zullen geven aan de verdere ontwikkeling en inbedding.Doelstelling fotoherkenningHet samen met het management en materiedeskundigen richting geven aan de verdereontwikkeling van fotoherkenning en de inbedding in de primaire processen van IMG;Het implementeren van verbeteringen en productierijp maken van de ontwikkelde modellen;Het ontwikkelen van nieuwe modellen ten behoeve van fotoherkenning voor onder meer hetvergelijkbaar maken van dossiers en schadeherkenning in nieuwe typen materialen;Het inrichten van een verwerkingsstraat voor het automatisch hertrainen en implementeren vanmodelupdates, inclusief de kennisoverdracht van de modellen en verwerkingsstraat aan IMG.OpdrachtVan de Adviseur AI inbedding worden de volgende activiteiten gevraagd:a)Advisering aan het IMG management voor de volgen koers, met input van deskundingen binnen IMG en in het veld, t.a.v. het inbedden van fotoherkenning in de primaire processen;b)Inbrengen van deskundigheid op het vlak van de architectuur, cloud solutions en technische implementatie van het industrialiseren van fotoherkenningsmodellen op schaal;c)Het leveren van een bijdragen aan sprint-demo's, stand-ups en retrospectives;d)Het samen met de product owner bijhouden van een sprintplanning en backlog van de werkzaamheden;e)Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan voortgangsrapportages voor het IMG management;f)Het overdragen van kennis en kunde aan IMG medewerkers ten behoeve van het beheer van de ontwikkelomgeving voor fotoherkenningsmodellen.Achtergrond opdrachtSinds de start van IMG is een stijgende trend in het aantal schademeldingen. In het voorjaar van 2021 komen er ca. 1200 schademeldingen per week binnen en worden er ongeveer datzelfde aantal per week afgehandeld en is de gemiddelde doorlooptijd 24 weken van melding tot afhandeling. Het IMG bereid zich voor op enerzijds een verdere stijging van het aantal schademeldingen en anderzijds het verder inkorten van de doorlooptijd van de afhandeling. Daarnaast is het van groot belang deze afwikkeling op een consistente en kwalitatief hoogstaande wijze uit te voeren, teneinde het aantal bezwaarprocedures verder terug te brengen. Als onderdeel van deze voorbereiding worden deskundigen in het veld uitgerust met moderne ICT middelen en wordt geïnvesteerd in innovaties als foto- en schadeherkenning om de doorlooptijd van het opstellen van schaderapporten te verkorten en de consistentie van het schade opnameproces te verhogen.
staffing groep
03-05-2021 00:00