Business Domein Architect

In de rol van (business)domeinarchitect stel je de architectuur op, gebaseerd op de informatiebehoefte gericht op portefeuille bedrijfsvoering. Hierbij houd je rekening met de bestaande situatie, de planning, de geldende architectuurprincipes en de samenhang over de diensten en portefeuilles heen. Jij richt je tijdens het totstandkomingsproces van de architectuur nadrukkelijk op de aansluiting bij de (transformatie-)doelstellingen van de organisatie en op risicobeheersing. In de realisatiefase houd jij nauwlettend in de gaten of de implementatie volgens de opgestelde architectuur wordt uitgevoerd en borg je het commitment van de stakeholders. Uiteraard doe jij ook voorstellen tot verbetering om de effectiviteit van de architectuur te verbeteren en houdt daarbij rekening met het businessbelang. Businessvertegenwoordigers willen graag met je samenwerken omdat je een topprofessional bent. Je bent de volwaardige zakenpartner van de portefeuillehouder en dienstenmanager(s). In de samenwerking met de portefeuillehouder en dienstenmanager(s) heb je de professionele verantwoordelijkheid voor een duurzame architectuur. Je werkt samen en toont leiderschap op de inhoud.Achtergrond opdrachtBinnen het team van architecten heb jij een voorbeeld- en trekkersfunctie. Met jouw creatieve en innovatieve ideeën zien de realisatieteams en architecten jou graag als sparringpartner. Je bent op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in jouw vakgebied en bent actief binnen de community. Ook aan de ontwikkeling van je collega’s en de organisatieontwikkeling van IVO rechtspraak draag jij graag een steentje bij.Vanuit de portefeuille draag je bij aan het opstellen van de meerjarige architectuur. Binnen het lean portfolioproces identificeer je het architectuurwerk voor de portefeuille en geeft daar richting aan. In het proces van totstandkoming van de architectuur borg jij commitment bij je stakeholders. Vanuit je agile leiderschap en uitstekende vermogen tot verbinden zorg je ervoor dat voor dat het architectuurteam de benodigde architectuur en de implementatie daarvan door de realisatieteams effectief en compliant invult
staffing groep
03-05-2021 00:00