Functioneel Beheerder

Als ervaren functioneel beheerder ga je het functioneel beheer en het dienstenmanagement proces inrichten en de rol van functioneel beheerder vervullen voor het domein internet, intranet en extranet DJI. Je taak is om invulling te geven aan beheer deliverables zoals: de beheerprocessen, SLA, rapportage, DAP, DFA, FB-plan, dienstbeschrijving en leverancierbeschrijving. Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiƫnt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Je organiseert gebruikersoverleggen, leveranciersoverleggen in samenspraak met de dienstenmanager, neemt deel aan diverse expertgroepen zoals webredacties en key-users. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen:gebruikersbeheer: gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers.wijzigingenbeheer: adviseren van de gebruikersorganisatie, participeren binnen gebruikersgroepen, opstellen van functionele specificaties, indienen van wijzigingsverzoeken en accepteren van oplossingen hiervoor, in beheer nemen van voorzieningen/toepassingen.dienstenmanagement: samenwerken met de dienstenmanagers die eindverantwoordelijk zijn voor de dienstverlening.Een functioneel beheerder is werkzaam op het schakelpunt van business, ICT en leverancier en zorgt ervoor dat d.m.v. een optimale service en dienstverlening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.Achtergrond opdrachtDJI maakt gebruik van het platform Rijksoverheid Online voor een groot deel van zijn internetten (7) en platform Bluerprint voor intranetten (37) en extranetten (2). Het platform Blueprint (CMS Tridion) wordt uitgefaseerd. Binnen DJI loopt een project, met een doorlooptijd tot eind 2022, om de intranetten en extranetten van DJI binnen het platform Blueprint te migreren naar een andere oplossing waarvoor een uitvraag in de markt is uitgezet. De business eigenaarschap van de sites ligt decentraal bij afdelingen binnen DJI. Corporate Communicatie binnen DJI is eindverantwoordelijk voor het webredactie beleid. Op dit moment is er nagenoeg geen invulling gegeven aan het beheer van de sites binnen DJI in de vorm van functioneel beheer en dienstenmanagement. Het doel is om het functioneel beheer in te richten en uit te voeren door de kandidaat die we zoeken.
staffing groep
03-05-2021 00:00