Gegevensanalist YP

We zijn op zoek naar een jonge, enthousiaste en ambitieuze persoon die bereid is in zichzelf te investeren om het vak van gegevensanalist/-modelleur in de praktijk te leren onder begeleiding van deskundigen. Vanzelfsprekend is een sterke affiniteit met gegevens, gegevensbeheer en gegevensmodellering nodig.Als gegevensanalist onderzoek en modelleer je gegevens vanuit het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik. In het gegevensmodel beschrijf je de gegevens in termen van Semantiek, Syntax en Store. NIAM en Object Role Modelling zijn de gehanteerde methoden.Je wordt onderdeel van een klein team dat bestaat uit een gegevensarchitect, informatie-analist en een (tool-)ontwikkelaar. Het IND gegevensmodel ontwikkel je met deskundigen uit de business en Informatievoorziening (inclusief gegevensbeheer; De Dataorganisatie). Het resultaat van jouw modellering wordt voor toetsing en gebruik gedocumenteerd in een tool dat momenteel nog in ontwikkeling is.Achtergrond opdracht: Het gebruik van gegevens binnen IND wordt steeds meer applicatie-overstijgend. De belangen om IND-breed over gegevens te kunnen beschikken vraagt om een applicatie-onafhankeijke gegevensmodellering. Daarom zullen gegevens niet langer per applicatie, maar IND-breed beheerd gaan worden. Die operationele verantwoordelijkheid zal door de business en door de Informatievoorziening bij de Dataorganisatie worden neergelegd.
staffing groep
03-05-2021 00:00