Projectleider Artificial Intelligence (AI) ontwikkeling en inbedding

In augustus 2020 heeft IMG een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de toepassing van Artificial Intelligence (AI) ten behoeve van objectherkenning in foto’s bij de opname van mijnbouwschade. Tijdens deze studie is de praktische toepasbaarheid getoetst van de detectie van mijnbouwschade in diverse materialen. IMG heeft op basis van deze studie besloten te investeren in de ontwikkeling van geautomatiseerde schadedetectie in foto’s die door deskundigen in het veld worden gemaakt en de inbedding hiervan in haar schadeopnameproces. Fase 1 van deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden in najaar 2020 en het voorjaar 2021. Deze uitvraag gaat over fase 2, waarbij de uitgevraagde profielen een vervolg zullen geven aan de verdere ontwikkeling en inbedding van AI in het schadeopnameproces.DoelstellingHet samen met het management en materiedeskundigen richting geven aan de verdere ontwikkeling van AI, i.h.b. fotoherkenning en de inbedding in de primaire processen van IMG;Het implementeren van verbeteringen en productierijp maken van de ontwikkelde AI modellen;Het ontwikkelen van nieuwe AI modellen ten behoeve van fotoherkenning voor onder meer het vergelijkbaar maken van dossiers en schadeherkenning in nieuwe typen materialen;Het inrichten van een verwerkingsstraat voor het automatisch hertrainen en implementeren van modelupdates, inclusief de kennisoverdracht van de AI modellen en verwerkingsstraat aan IMG. OpdrachtVan de Senior Adviseur / Projectleider AI ontwikkeling en inbedding worden de volgende activiteiten gevraagd:a)Advisering aan het IMG management voor de volgen koers, met input van deskundingen binnen IMG en in het veld, ten aanzien van de (door)ontwikkeling van AI en fotoherkenning;b)Het opstellen en bewaken van een transparante business case voor de baten die de diverse vormen van AI in het primaire proces oplevert en het bewaken ervan;c)Het aansturen van een team van deskundigen op het vlak van beeldherkenning, mede organiseren van de ontwikkelwerkzaamheden en het helpen stellen van prioriteiten;d)Het opstellen van periodieke voortgangsrapportages, het organiseren en voorzitten van sprint-demo's, stand-ups en retrospectives;e)Het opstellen van management presentaties om inzicht te geven van de status en voorgang van de werkzaamheden.Achtergrond opdrachtSinds de start van IMG is een stijgende trend in het aantal schademeldingen. In het voorjaar van 2021 komen er ca. 1200 schademeldingen per week binnen en worden er ongeveer datzelfde aantal per week afgehandeld en is de gemiddelde doorlooptijd 24 weken van melding tot afhandeling.Het IMG bereid zich voor op enerzijds een verdere stijging van het aantal schademeldingen en anderzijds het verder inkorten van de doorlooptijd van de afhandeling. Daarnaast is het van groot belang deze afwikkeling op een consistente en kwalitatief hoogstaande wijze uit te voeren, teneinde het aantal bezwaarprocedures verder terug te brengen. Als onderdeel van deze voorbereiding worden deskundingen in het veld uitgerust met moderne ICT middelen en wordt geinvesteerd in innovaties als foto- en schadeherkenning om de doorlooptijd van het opstellen van schaderapporten te verkorten en de consistentie van het schadeopnameproces te verhogen.
staffing groep
03-05-2021 00:00