Technische en operationele applicatiebeheer, Assen

Verlenen van technische ondersteuning en doorontwikkeling op documentmanagementsystemen ten behoeve van Ministerie van EZK/LNV en haar agentschappen. Incident afhandeling, wijzigingen en projectondersteuning. Brede kennis m.b.t. onderliggende (cloud en k...
it-contracts
03-05-2021 16:07