BI specialist

Je maakt onderdeel uit van het Team Datakwaliteit en helpt de nieuwe werkwijze van de 'Aanpak datakwaliteit' te implementeren. Deze aanpak bestaat uit een datakwaliteit PDCA-proces, moderne datakwaliteit-tooling (IDQ) voor het meten, tonen en verbeteren van datakwaliteit.en een shared-serviceteam (Team Datakwaliteit ). Het team dat uit jou en een coordinator bestaat, helpt de bronhouders van 12 registers om het proces op gang te brengen en met de nieuwe tooling te werken volgens het principe: 'voordoen, samen doen, zelf doen'. Dat gebeurt gedurende één jaar in iteraties van 3 maanden bij telkens 3 registers waarbij, getimeboxed, de belangrijkste kwaliteitsissues inzichtelijk worden gemaakt. De bronhouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun datakwaliteit bij DUO. Bij elk register worden globaal de volgende activiteiten doorlopen:Inventariseren en prioriteren kwaliteitsissuesVaststellen scope/dataset, data overzetteProfilenInformatiebehoefte datakwaliteit ophalen van de externe c.q. interne afnemers van data van het register.Kwaliteitsregels bouwen, uitvoeren en opnemen in datakwaliteitsraamwerk;Analyse resultaten, verbeteracties afsprekenRapportages opstellenDatakwaliteitplan op/-bijstellenAchtergrond opdrachtHet team datakwaliteit is een nieuw shared serviceteam binnen de afdeling Gegevensmanagement die zich bezighoudt met het implementeren van de nieuwe 'Aanpak Datakwaliteit' binnen de registers en databases van DUO. Het betreft één van de innovaties die de afgelopen 2 jaar is ontwikkeld waarin de datakwaliteit, register voor register inzichtelijk wordt gemaakt en verbeterd.
staffing groep
04-05-2021 00:00