Changecoordinator

De changemanager is in eerste instantie verantwoordelijk voor het afhandelen van het changeporoces voor de changes binnen de Afdeling Data Center Netwerk Services en dan met name det teams DNS en NC. Uitgesplitst naar de diverse werkzaamheen gaat het o.a. om:Beoordeling en indienen Analyse FormulierPlanningen opstellen/wijzigingenContact hebben met andere betrokkenenRegelen offertes, urenregistratie (Exact), planning NSK's i.s.m. DNS/NCStandaard wijzigingen behandelen/doorzetten/plannenVerder vormgeven en beschrijven proces-Beoordelen en indienen Impact AnalyseDaarnaast gaat het ook om werkzaamheden in het planningsproces in relatie tot de inzet in changes en projecten:Behandelen aanvragen voor resourcesverwerken aanvragen in planningstool TimetellBeheerwerkzaamheden TimetellIn dit kader ben je aanwezig in diverse overlegstructuren:(Pre-) Change Advisory BoardDiverse inloop-spreekuren voor (interne) opdrachtgeversPCCM overlegMet Produkt Groep Verantwoordelijken binnen de teamsMet de engineers t.b.v. het uitvoeren van de changesAchtergrond opdracht: SSC-ICT zit in een organisatorisch veranderingsproces, wat op 01-01-2022 moet zijn afgerond. Vooruitlopend hierop gaat de huidige changemanagers een andere functie vervullen. Dat betekent dat deze functie tot maximaal 01-01-2022 middels inhuur moet worden ingevuld. Daarnaast is SSC ICT bezig om de datacenteromgevingen te optimaliseren, centreren en toekomstvast te maken. Onderdeel daarvan is het uitvoeren van een omvangrijk Life Cycle Management- traject.
staffing groep
04-05-2021 00:00