Gegevensanalist GROW

Als gegevensanalist onderzoek en modelleer je gegevens vanuit het principe eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik. In het gegensmodel beschrijf je de gegevens in termen van Semantiek, Syntax en Store. Vanzelfsprekend heb je een sterke affiniteit met gegevens, gegevensbeheer en gegevensmodellering.Je bent je onderdeel van een klein team dat een nieuw gegevensmodel voor IND ontwikkelt. Daar werk je nauw samen met een gegevensarchitect, informatie-analist en een documentalist. Inhoudelijk ontwikkel je aan het gegevensmodel met deskundigen uit de business en Informatievoorziening (inclusief gegevensbeheer; De Dataorganisatie). Het resultaat van jouw modellering wordt voor toetsing en gebruik vastgelegd in een tool dat momenteel nog in ontwikkeling is.Achtergrond opdracht: Het gebruik van gegevens binnen IND wordt steeds meer applicatie-overstijgend. De belangen om IND-breed over gegevens te kunnen beschikken vraagt om een applicatie-onafhankeijke gegevensmodellering. Daarom zullen gegevens niet langer per applicatie, maar IND-breed beheerd gaan worden. Die operationele verantwoordelijkheid zal door de business en door de Informatievoorziening bij de Dataorganisatie worden neergelegd.
staffing groep
04-05-2021 00:00