Medewerker Data

Wij zijn op zoek naar een medewerker die data via API’s gaat ontsluiten (bestaande uitbreiden + nieuwe toevoegen) om alle relevante data uit een bestaande Mendix-applicatie over trekken naar een SAS datawarehouse. Deze API ontsluiting moet modulair op te nemen zijn in jobs + onderhoudbaar als er nieuwe velden bijkomen in het bronsysteem.De ontsluiting moet betrouwbaar en robuust zijn en rekening houden met HTTP-errors.Het te maken proces dient zowel incrementele als full loads te kunnen verwerken.Staging en Historieopbouw is primairDaarna kan integratie en datamart erbij komen.Documenteren van techniek, mapping, business rules en datamodel.Achtergrond opdracht: Binnen de afdeling Regiebureau vindt de coördinatie en regie over zowel de productie als de ontwikkeling en beheer van de schadeprocessen Waardedaling, Fysieke schade en Immateriële schade plaats. Er is gekozen voor centrale regie om vanuit één punt te kunnen sturen op de processen en vanuit een keten gedachte te regisseren. Er bevinden zich binnen de afdeling drie teams, namelijk team Productie, Advies en Gegevens (PAG), team Ontwikkeling en Beheer en team Projectbureau, in deze teams zijn diverse experts en expertises ondergebracht. Tevens voert het Regiebureau de ICT-taak uit. Binnen de afdeling Regiebureau zijn 80 medewerkers werkzaam.
staffing groep
04-05-2021 00:00