Privacy Officer

AchtergrondDe opdrachtgever is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Haar missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’.Haar academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met haar onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de opdrachtgever zich meten met de top van de Europese universiteiten. De values fungeren als interne kompas en maken de opdrachtgever herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.De opdrachtgever is op zoek naar een ervaren Privacy Officer (PO) die initieel bij drie faculteiten als eerstelijnsfunctie aanspreekpunt voor privacyvragen gaat werken. Het gaat om hierbij om de volgende faculteiten: School of Social and Behavioural Sciences, School of History, Culture and Communication en het International Institute of Social Studies (deze laatste is gevestigd in Den Haag).VerantwoordelijkhedenDe Privacy Officer deelt zijn ervaringen en casuïstiek met de collega Privacy Officers en de Chief Privacy Officer, waardoor structureel een privacy body of knowledge wordt opgebouwdDe Privacy Officer kijkt wanneer er een Data Protectie Impact Assessment (DPIA) dient te worden uitgevoerd en doet maakt deze beoordeling ook; Bij facultair overstijgende projecten zullen andere privacy officers en CPO ingeschakeld wordenDe Privacy Officer is verantwoordelijk voor de ontvangst en afhandeling van verzoeken van betrokkenen die hun privacyrechten uitoefenen, in de zin van hoofdstuk 3 van de AVGDaarnaast zijn er nog andere privacy gerelateerde taken (o.a. awareness, register van verwerkingen, verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van betrokkenen, follow-up na een geconstateerd datalek.Taken / productenBinnen de betreffende faculteiten heeft de PO de volgende taken;Het fungeren als privacy aanspreekpunt voor medewerkersHet hebben van een aanjaagfunctie op privacy gebied. Dit houdt o.a. in uitleg geven over de do’s en dont’s en erop toezien dat deze uitgevoerd worden door medewerkers en lijnmanagement (awareness)Privacy-intakes voor nieuwe processen of projectenZorg dragen en sturen dat zowel huidige als nieuwe processen voldoen aan wet- en regelgeving en de vastgestelde kadersOpstellen van richtlijnen en proceduresActualiseren van het verwerkingsregister en het geven van advies over risico’s en te nemen maatregelenOrganiseren en geven van awareness sessies over privacy en informatiebeveiliging om het privacy- en securitybewustzijn te vergrotenUitvoeren van DPIA’sAanspreekpunt voor de FG en CPO en coördinatie bij inzage-, correctie- en verwijderverzoeken persoonsgegevensAanspreekpunt voor datalekken en deze doorgeleiden naar FG/CISO
staffing groep
04-05-2021 00:00