Strategisch Adviseur

De opdracht betreft twee deelresultaten die per 1 juli 2021 de basis leggen voor de ontwikkeling van een strategische visie op de Informatieplanning m.b.t. het domein strafrecht, rekning houdende met de ontwikkelingen binnen de keten en in het bijzonder het Openbaar Ministerie. Het 1e deeltresultaat het opleveren van een plan van aanpak inzake de aanpak en voorbereiding van de uitwerking van de verkenning en bepaling huidige strategie en probleemanalyse. Het tweede deelresultaat moet zich vertalen in een zg. positionpaper waarin een heldere startpositie wordt bepaald voor het te volgen verbeter- en versterkingstraject. Oplevering van het 1e deelresultaat wordt verwacht in de 3e of 4e week van mei en het 2e deelresultaat wordt verwacht uiterlijk 1e week van juli.Achtergrond opdrachtDe Rechtspraak maakt binnen de portefeuille strafrecht gebruik van OM-sytemen waaronder GPS en NIAS. Deze systemen zijn End of Life en het OM heeft daartoe een Beleids Informatie Plan OM (BIPOM) ontwikkeld. De door het OM voorgenomen aanpak heeft grote effecten op de beschikbaarheid van de Rechtspraak functionaliteit. De Rechtspraak acht het daarom noodzakelijk een eigen strategische visie op de IV-strafrechtsystemen op te stellen, afgezet tegen de IV-ontwikkelingen binnen het rechtspraakdomein als geheel. Daarnaast wordt door de drie grote ketenpartijen onderzocht op welke wijze een duurzaam digitaal stelsel vorm gegeven kan worden als opvolging van de tijdelijke samenwerking voor de digitalisering waarvoor t/m 2022 middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn. De op te stellen strategische visie dient ook daarvoor een heldere koers te geven.
staffing groep
04-05-2021 00:00