Projectmanagement Ondersteuner (PMO)

De Medewerker Advies & Ondersteuning ondersteunt, bereidt voor en/of adviseert op onderdelen van het bedrijfsvoeringsproces. Hij/zij is verantwoording verschuldigd aan de team manager BIT/CIO. Hij/zij werkt intensief samen met de adviseurs en projectleiders en wordt beoordeeld op geleverde ondersteuning en op de kwaliteit van geleverde deelproducten. Taken en verantwoordelijkheden: mailbox beheer, agenda beheer,verslaglegging/notulen, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming, evaluatie/monitoring adviesproducten (onderhouden van planningen), signaleren dmv periodieke rapportages, ondersteuning bij onderzoek en projecten, coordinatie van communicatieactiviteiten, ondersteuningstaken ihkv inkoop en werving medewerkers. LET OP: Dit betreft een administratieve functieAchtergrond opdracht: Wegens doorstroming, onderbezetting en uitbreiding van Team BIT (door diverse projecten zoals de renovatie van ons primair processysteem) is een dringende behoefte aan ondersteuning ontstaan.
staffing groep
05-05-2021 00:00