Senior Werkplek Specialist SCCM/MECM

We zijn op zoek naar een senior Werkplek specialist SCCM/MECM 3e lijn die direct ingezet kan worden binnen het project. De betreffende kandidaat moet minimaal voldoen aan de gestelde functie eisen zoals aangegeven. De kandidaat moet in staat zijn parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk. Het wordt dan ook verwacht dat de kandidaat zelfstandig direct aan de slag kan gaan. De senior werkplek specialist wordt ingezet t.b.v. het inrichten van MECM voor mobiele devices met name Microsoft Surface en waar nodig voor verbeteringen binnen MECM en de daarbij behorende processen.
staffing groep
05-05-2021 00:00