Projectcoordinator

Projectcoördinator: Treedt op als projectleider voor kleinschalige ICT projecten en coördineert meerdere projecten door: Bewaakt planning, efficiënte inzet van mensen en middelen en toegekende budgetten van ICT projecten Indien werkzaamheden team overstijgend zijn stemt de coördinator de te verrichten werkzaamheden af tussen de verschillende teams Draagt zorg voor het schrijven en bewaken van de projecturen en de maandelijkse rapportage Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel ondersteunen van besluitvorming in de verschillende fasen van ICT projecten Het opleveren van management- en sturingsinformatie (aan projectleider of manager) door het formuleren van alternatieven, oplossingsrichtingen en adviezen op basis van inhoudelijke analyses. Rapportages voortgang project Het afstemmen met (bij de realisatie) relevante betrokkenen. Het bijdragen aan de evaluatie van implementatie en realisatie van het project en van de (effectiviteit) projectresultaten; Projectnaam: Projecten binnen POMAchtergrond opdracht: Binnen POM lopen diverse ICT projecten. Een aantal van deze projecten hebben vooral betrekking op werkzaamheden die door personeel werkzaam binnen de RUN worden uitgevoerd. Hiervoor wordt een coordinator gezocht die het verrichten van de werkzaamheden controleert en over de verschillende teams afstemt en daarover rapporteert. Daarnaast bestaat de mgelijkheid om op te treden als projectleider voor kleinschalige ICT projecten.Organisatorische context en cultuur: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichting: Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling
staffing groep
17-05-2021 00:00