Projectleider

We zoeken een ervaren projectleider die kennis/feeling heeft met AVG-wetgeving, ISO-certificering, privacy en security in het algemeen. De inhoudelijke expertise is binnen onze klant en in het projectteam aanwezig, de projectleider richt zich op algemene projectleiding, planning, coördinatie, bewaken van tijd en middelen. Het is van belang dat je stakeholders goed betrekt, aandacht hebt voor draagvlak, organisatiesensitief en communicatief vaardig bent, zorgdraagt voor snelle en zorgvuldige besluitvorming en in control bent op voortgang. Ervaring met vergelijkbare projecten is een pre.Projectleiding over 2 projecten:Her-implementatie AVG: Nu onze klant 1 organisatie is er opnieuw werk te doen om AVG opnieuw op orde te krijgen. Het betreft het inrichten van 1 centraal verwerkingsregister (ipv 4), het opnieuw ontwikkelen en vaststellen van beleid, protocollen en werkwijzen, het inrichten van ‘privacy champions’, het werken aan awareness enz.ISO-certificering: Een deel van de diensten van SURF is ISO-gecertificeerd. Om deze certificering te behouden moet vanuit de nieuwe organisatie gezorgd worden dat we vanuit de nieuwe setting aan de voorwaarden voldoen en moet tevens de audit zelf worden begeleid.WerkzaahedenHet opstellen en bewaken van een gedetailleerde planning, incl. concrete mijlpalen (fasering), resources en budgetteringHet realiseren van synergie tussen het privacy (her)implementatie-project en het ISO-certificerings-project waarbij je ervoor zorgt dat acties, beleid, processen, integratie en (nieuwe) systemen op elkaar worden afgestemdDocumentreferentie: EI2017-form-inhuuraanvraag-v18-detachering/bemiddeling 2/3Bewaken dat alle activiteiten en besluiten bijdragen aan de opgestelde planning en het beoogde eindresultaat.Signaleren en actie ondernemen indien het eindresultaat of de planning van het project in gevaar komt, bijv. in geval van veranderende omstandighedenIn geval van knelpunten los je onderliggende problemen op en draag je concrete oplossingen aanHet aanleveren van adequate informatie over de voortgang van het project, onder andere aan de stuurgroep, de rest van de organisatie en aanverwante projectenHet realiseren van projectdoelstellingen, evalueren van projectresultaten en overdragen van het project naar de organisatie.
staffing groep
17-05-2021 00:00