Tester

In navolging van het eerder project vraagt de projectleider opnieuw een tester voor de verdere ontwikkelingstraject van het project Compas, een .NET applicatie. Dictu is daarom op zoek naar een medior/senior tester/kwaliteitsmedewerker. Locatie is Den Haag, We zijn op zoek naar een medior/senior Functioneel/Technisch Tester met de volgende competenties: ervaring als medior/senior technisch en functioneel tester vancomplexe software systemen. Heeft ervaring met het schrijven van Testplannen, met integratietesten, met agile en devops, met Product RisicoAnalyse en het begeleiden van gebruikersacceptatietesten (GATs).Achtergrond opdrachtBinnen het Commissariaat Militaire Productie (CMP) van het Ministerie van Economische Zaken, Directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie,Directie Topsectoren & Industriebeleid is de applicatie COMPAS in gebruik. Dit is een applicatie waarbij de inhoudelijke informatie gevoelig is.COMPAS wordt binnen CMP gebruikt voor de administratie van compensatieovereenkomsten, enkele 3SF-gerefateerde zaken en dient alsfundament onder de rapportages aan minister en TK. Door de overgang van de ICT van het voormalige EZ Kerndepartement is DICTU gevraagdhet project COMPAS of te ronden en de applicatie in beheer te nemen.
staffing groep
17-05-2021 00:00